Los Angeles 26.01.2014 przed uroczystością wręczenia nagrody Grammy-Jolanta Pszczółkowska-Pawlik i Włodek Pawlik

Los Angeles 26.01.2014 przed uroczystością wręczenia nagrody Grammy-Jolanta Pszczółkowska-Pawlik i Włodek Pawlik

Los Angeles 26.01.2014 przed uroczystością wręczenia nagrody Grammy-Jolanta Pszczółkowska-Pawlik i Włodek Pawlik